0
0
KRW 0

Log In

Register


Exchange
Rate

USD
1,081.38
RUB
17.46
THB
30.05
CNY
151.76
EUR
1,179.92
Nguyen Thi Kim Truc

Vietnam

one opera Hotel,115 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng DaNang, Vietnam, 550000
truckimnguyen20@gmail.com 0975 999 547
Hi, I'm Nguyen Thi Kim Truc